Inżynieria Aerokosmiczna

IBDM System Twardego Przechwytywania

Galeria obrazów
Wstecz Dalej
IBDM IBDM IBDM ready to hook sensor IBDM Resource Transfer Umbilical IBDM IBDM IBDM
IBDM
IBDM
IBDM ready to hook sensor
IBDM Resource Transfer Umbilical
IBDM
IBDM
IBDM
  • Klient: QinetiQ / ESA
  • Data rozpoczęcia: 2016
Karta programu

IBDM (International Berthing and Docking Mechanism 

IBDM (Międzynarodowy Mechanizm Cumowania i Dokowania) jest mechanizmem dokującym, pozwalającym na cumowanie i połączenie zarówno dużych jak i małych statków kosmicznych. IBDM jest projektowany zgodnie z Międzynarodowym Standardem Systemu Dokowania (International Docking System Standard – IDSS), tak więc jest kompatybilny z adapterem dokującym zainstalowanym na amerykańskiej części Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Podczas realizacji projektu, przewidziano możliwość modyfi kacji systemu, pod kątem dostosowania do innych adapterów i standardów dokowania.

SENER wchodzi w skład europejskiego konsorcjum rozwijającego System Twardego Przechwytywania (HCS – Hard Capture System) mechanizmu IBDM. Zadaniem HCS jest zapewnienie sztywnego połączenia struktur w celu utworzenia szczelnego przejścia między dwoma statkami kosmicznymi. Ponadto może służyć jako połączenie serwisowe oraz standardowy jak i awaryjny sposób na separację pojazdów kosmicznych.

  • Głównymi komponentami HCS są:
  • Tunel – jego zadaniem jest zapewnienie integralności systemu, a w jego skład wchodzą uszczelki, trzpienie ustalające oraz szereg czujników,
  • Haki HCS – dwanaście identycznych systemów haków, dzięki którym łączące się pojazdy kosmiczne są odpowiednio mocno ściśnięte i uszczelnione. W ich skład wchodzą również awaryjne systemy zwalniania połączenia w postaci materiału wybuchowego,
  • Separatory HCS – po zwolnieniu haków generują one niezbędną siłę do odepchnięcia pojazdu dokującego,
  • System Transmisji Danych (RTU – Resource Transfer Umbilical) – w jego skład wchodzą konektory zasilające i sygnałowe między parą pojazdów kosmicznych,
  • Osłona przeciwko mikrometeoroidom i śmieciom kosmicznym (MMOD Cover - Micro Meteoroids and Orbital Debris Cover),
  • System Kontroli Termicznej – składa się z elementów aktywnych jak i pasywnych (izolacja wielowarstwowa na zewnątrz MMOD).

W zakresie obowiązków SENER Polska jest zaprojektowanie, wykonanie, integracja oraz testy: Separatorów, Systemu Transmisji Danych, Osłony MMOD oraz dwóch rodzajów czujników – gotowości do dokowania (RTH) oraz czujnika informującego o poprawnej separacji pojazdów (UCS).

Inne programy

Zobacz +
PROBA-3

PROBA jest programem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) mającym na celu orbitalne demonstracje technologii platform satelitarnych [+]

Misja Rosetta

Sonda Rosetta Europejskiej Agencji Kosmicznej została wystrzelona w kierunku komety 67P / Czuriumow-Gierasimienko, należącej do [+]

Podziel się
Podziel się:
Kontakt W górę W górę