Inżynieria Aerokosmiczna

Odpowiedzialność Korporacyjna

Od pierwszych dni swojej działalności SENER jest firmą odpowiedzialną względem swoich pracowników, społeczeństwa i środowiska. Zobowiązanie to spółka podjęła w momencie założenia i dotyczy wszystkich jej działań i inicjatyw.

  • Zobowiązanie względem jakości, środowiska i bezpieczeństwa

    Zobowiązanie to SENER wciela w życie dzięki własnemu, zintegrowanemu systemowi zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, skrupulatnemu przestrzeganiu norm krajowych i zagranicznych oraz staraniom o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i dbałością o ochronę środowiska na wszystkich etapach realizacji projektów i eksploatacji inwestycji.

  • Zobowiązanie względem osób

    SENER realizuje zobowiązanie względem osób w oparciu o Kodeks Etyczny, który określa zachowania pożądane u pracowników spółki w poszczególnych sferach życia zawodowego, oraz certyfikat EFR (Empresa Familiarmente Responsable – Firma Przyjazna Rodzinie) nadany firmie przez Fundację Másfamilia na potwierdzenie statusu SENER jako pracodawcy przyjaznego rodzinie.

  • Zobowiązanie na rzecz innowacyjności

     Jest ono realizowane poprzez działania założonej w 2002 roku Fundacji SENER, w drodze współpracy z uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczymi, fundacjami i organizacjami pozarządowymi, stypendia, które firma funduje na rzecz studentów, a także w formie działalności patronackiej, charytatywnej i udziale w inicjatywach prospołecznych na terenie państw, w których SENER jest prowadzi projekty lub inwestycje.

Zobowiązanie względem jakości, środowiska i bezpieczeństwa: zobowiązanie to SENER wciela w życie dzięki własnemu, zintegrowanemu systemowi zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, skrupulatnemu przestrzeganiu norm krajowych i zagranicznych oraz staraniom o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i dbałością o ochronę środowiska na wszystkich etapach realizacji projektów i eksploatacji inwestycji

Powiązane treści Odpowiedzialność Korporacyjna

http://www.inzynieriakosmiczna.sener/ecm-images/sener-mission-vision-values

The “Mission, Values and Vision” are fundamental to the company’s strategy and clarify and direct all SENER’s activities, guiding the professional and ethical behavior of the whole staff. The “Mission, Values and Vision” are fundamental to the company’s strategy and clarify and direct all SENER’s activities, guiding the professional and ethical behavior of the whole staff.... [+]

http://www.inzynieriakosmiczna.sener/ecm-images/fundacion-sener-15-aniversario-1

Fundacja SENER, część międzynarodowej grupy inżynieryjno-technologicznej SENER, rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do szóstej edycji konkursu na Najlepszą Pracę Doktorską. Fundacja SENER, część międzynarodowej grupy inżynieryjno-technologicznej SENER, rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do szóstej edycji konkursu na Najlepszą Pracę Doktorską.... [+]

http://www.inzynieriakosmiczna.sener/ecm-images/Informe-anual-2016

The 2016 annual report contains the most relevant information about the activities undertaken in the three areas of the SENER Group this year. This publication includes information on the company’s progress and its prospects for the future.... [+]

Podziel się
Podziel się:
Kontakt W górę W górę