Inżynieria Aerokosmiczna

Odpowiedzialność Korporacyjna

Od pierwszych dni swojej działalności SENER jest firmą odpowiedzialną względem swoich pracowników, społeczeństwa i środowiska. Zobowiązanie to spółka podjęła w momencie założenia i dotyczy wszystkich jej działań i inicjatyw.

  • Zobowiązanie względem jakości, środowiska i bezpieczeństwa

    Zobowiązanie to SENER wciela w życie dzięki własnemu, zintegrowanemu systemowi zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, skrupulatnemu przestrzeganiu norm krajowych i zagranicznych oraz staraniom o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i dbałością o ochronę środowiska na wszystkich etapach realizacji projektów i eksploatacji inwestycji.

  • Zobowiązanie względem osób

    SENER realizuje zobowiązanie względem osób w oparciu o Kodeks Etyczny, który określa zachowania pożądane u pracowników spółki w poszczególnych sferach życia zawodowego, oraz certyfikat EFR (Empresa Familiarmente Responsable – Firma Przyjazna Rodzinie) nadany firmie przez Fundację Másfamilia na potwierdzenie statusu SENER jako pracodawcy przyjaznego rodzinie.

  • Zobowiązanie na rzecz innowacyjności

     Jest ono realizowane poprzez działania założonej w 2002 roku Fundacji SENER, w drodze współpracy z uczelniami wyższymi, ośrodkami badawczymi, fundacjami i organizacjami pozarządowymi, stypendia, które firma funduje na rzecz studentów, a także w formie działalności patronackiej, charytatywnej i udziale w inicjatywach prospołecznych na terenie państw, w których SENER jest prowadzi projekty lub inwestycje.

Zobowiązanie względem jakości, środowiska i bezpieczeństwa: zobowiązanie to SENER wciela w życie dzięki własnemu, zintegrowanemu systemowi zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem, skrupulatnemu przestrzeganiu norm krajowych i zagranicznych oraz staraniom o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i dbałością o ochronę środowiska na wszystkich etapach realizacji projektów i eksploatacji inwestycji

Powiązane treści Odpowiedzialność Korporacyjna

Podziel się
Podziel się:
Kontakt W górę W górę