Inżynieria Aerokosmiczna

Odpowiedzialność Społeczna

{dic_alt_text_article_block_generic_ae}Raport oddziaływania społecznego SENER Polska 2018

Raport oddziaływania społecznego SENER Polska 2018

Czujemy satysfakcję, że z roku na rok udaje nam się nie tylko realizować coraz ambitniejsze projekty Czujemy satysfakcję, że z roku na rok udaje nam się nie tylko realizować coraz ambitniejsze projekty z sektora kosmicznego, ale także zwiększać społeczny i ekonomiczny wkład w jego rozwój. Niewątpliwie bardzo ważnym wydarzeniem dla sektora kosmicznego w 2018 roku była publikacja Polskiej Strategii Kosmicznej..[+]

Od pierwszych dni swojej działalności SENER jest firmą odpowiedzialną względem swoich pracowników, społeczeństwa i środowiska. Zobowiązanie to dotyczy wszystkich naszych działań i inicjatyw.

Z roku na rok realizujemy nie tylko coraz ambitniejsze projekty z sektora kosmicznego, ale także zwiększamy społeczny i ekonomiczny wkład w jego rozwój. Wyznaczając kierunki długofalowych działań, bierzemy pod uwagę Polską Strategię Kosmiczną tak, aby przyczyniać się do jej realizacji. Chodzi szczególnie o dwa cele zapisane w strategii − budowę kadr polskiego sektora kosmicznego oraz zwiększanie udziału Polski w obrotach europejskiego sektora kosmicznego.

 

 

Współpraca z polskimi firmami

	sener-poland-social-contribution-mapSukcesywnie rozbudowujemy sieć dostawców, z którymi wspólnie przekształcamy nasze projekty w wysokiej jakości mechanizmy do misji kosmicznych. Poszerzamy w ten sposób grono polskich firm uczestniczących w rynku kosmicznym. Łącznie współpracujemy z około 60 podmiotami z całego kraju, dzieląc się z nimi nie tylko znaczną częścią wartości projektów (średnio 40 proc.), ale także wiedzą o specyfice branży kosmicznej. Ułatwiamy w ten sposób kolejnym firmom samodzielne pozyskiwanie międzynarodowych klientów z tego sektora i dajemy pozytywny impuls polskiej gospodarce

 

Współpraca z sektorem publicznym

Naszym głównym kanałem współpracy z administracją publiczną jest aktywne członkostwo w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego, za pośrednictwem którego, wraz z innymi członkami organizacji, opiniujemy inicjatywy wpływające na rozwój przemysłu kosmicznego.

Sukces programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”

Nasza firma bierze od samego początku udział w kolejnych edycjach programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, którego organizatorami są Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. Warto dodać, że wszyscy trzej uczestnicy programu zostali pracownikami SENER i nadal z nami pracują.
SENER in Poland engineers

Uczestnicy programu stażowego „Rozwój kadr sektora kosmicznego” pracujący w SENER Polska.

W każdej z trzech zrealizowanych do tej pory edycji to właśnie do SENER była najdłuższa „kolejka” kandydatów na staż. „Kosmiczni” stażyści są traktowani w SENER niezwykle serio i biorąc udział w bardzo ambitnych projektach, szybko stają się integralną częścią zespołu firmy. Gratuluję SENER konsekwencji w budowaniu kompetentnego zespołu, bo jak wiemy w sektorze kosmicznym to właśnie ludzie stanowią najcenniejszy kapitał firmy.Paweł Pacek, Wicedyrektor Biura, Biuro Rozwoju i Innowacji, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A

Seminaria edukacyjne nt. inżynierii aerokosmicznej

Co roku organizujemy cykl spotkań edukacyjnych dla studentów uczelni technicznych, zainteresowanych inżynierią aerokosmiczną. W ich trakcie kierownicy projektów dzielą się wiedzą i swoimi doświadczeniami z pracy przy projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej. W 2018 roku w spotkaniach wzięło udział około 200 studentów z czterech uczelni: Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Politechniki Rzeszowskiej.

 Seminaria edukacyjne - SENER Polska

Zaangażowanie w rozwój pracowników

Stały rozwój pracowników

W 2012 roku dział aerokosmiczny SENER Polska liczył 3 pracowników. Od tamtej pory urósł on 10-krotnie i na koniec 2018 roku liczył 33 wysokiej klasy specjalistów z kompetencjami niezbędnymi do pracy przy wymagających projektach ESA, NASA i ESO. Nieustannie inwestujemy w ich dalszy rozwój, wzmacniając w ten sposób kapitał ludzki polskiego przemysłu kosmicznego.

  • Ponad 200 studentów z 4 uczelni wzięło
    udział w cyklu spotkań nt. pracy
    w sektorze kosmicznym.
  • 33% naszego zespołu stanowią kobiety


  • 20% pracowników sekcji aerokosmicznej jest w trakcie studiów finansowanych przez SENER Polska

Pracę w SENER Polska rozpoczęłam w ramach praktyk, jeszcze w trakcie studiów inżynierskich. Aktualnie pracuję na stanowisku Inżyniera Projektu nad oprzyrządowaniem pomocniczym na potrzeby projektu Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu (ELT). Dzięki szkoleniom poszerzyłam wiedzę na temat analiz strukturalnych, a udział w projektach dał mi cenne doświadczenie niezbędne do pracy nad bardziej zaawansowanymi zagadnieniami. Ponadto, współpraca i wsparcie firmy umożliwiło mi napisanie pracy dyplomowej na podstawie rzeczywistego projektu dla branży kosmicznej.Karolina Podulka, inżynier projektu, SENER Polska

Kariera międzynarodowa w SENER

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy, co pracownikom z Polski daje duże możliwości rozwoju kariery i budowania sieci kontaktów w europejskiej branży kosmicznej. Nasi pracownicy od pierwszego dnia zyskują dostęp do gromadzonego przez dziesięciolecia know-how, uczestniczą w międzynarodowych projektach współpracując na co dzień z Europejską Agencją Kosmiczną oraz tzw. Large Systems Integrators, czyli największymi firmami europejskiego przemysłu kosmicznego.

Powiązane treści Odpowiedzialność Społeczna

http://www.inzynieriakosmiczna.sener/ecm-images/sener-mission-vision-values

The “Mission, Values and Vision” are fundamental to the company’s strategy and clarify and direct all SENER’s activities, guiding the professional and ethical behavior of the whole staff. The “Mission, Values and Vision” are fundamental to the company’s strategy and clarify and direct all SENER’s activities, guiding the professional and ethical behavior of the whole staff.... [+]

http://www.inzynieriakosmiczna.sener/ecm-images/fundacion-sener-15-aniversario-1

Fundacja SENER, część międzynarodowej grupy inżynieryjno-technologicznej SENER, rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do szóstej edycji konkursu na Najlepszą Pracę Doktorską. Fundacja SENER, część międzynarodowej grupy inżynieryjno-technologicznej SENER, rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do szóstej edycji konkursu na Najlepszą Pracę Doktorską.... [+]

http://www.inzynieriakosmiczna.sener/ecm-images/Informe-anual-2016

The 2016 annual report contains the most relevant information about the activities undertaken in the three areas of the SENER Group this year. This publication includes information on the company’s progress and its prospects for the future.... [+]

Podziel się
Podziel się:
Kontakt W górę W górę