Inżynieria Aerokosmiczna

Europejskie laboratorium Columbus, projekt z udziałem SENER, kończy dziesięć lat w kosmosie

08/02/2018 (Międzynarodowy)
Europejskie laboratorium Columbus, projekt z udziałem SENER, kończy dziesięć lat w kosmosie

Europejskie laboratorium badawcze Columbus, będące częścią Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), obchodzi dziesiątą rocznicę pracy na orbicie. Astronauci przeprowadzają w nim różnego rodzaju eksperymenty, jak uprawa roślin lub tworzenie nowych metali. To pierwszy europejski obiekt poświęcony długoterminowym badaniom nad mikrograwitacją. SENER uczestniczył w projekcie budowy habitatu odpowiadając za stworzenie różnych komponentów modułu.

SENER jest głównym wykonawcą zainstalowanego w Columbusie systemu do badań nad zanikiem mięśni u astronautów na orbicie (MARES, Muscle Atrophy Research and Exercise System), który poza diagnostyką umożliwia codzienne ćwiczenia.

Z kolei dla Biolab, czyli laboratorium eksperymentów biologicznych w module Columbus, firma SENER dostarczyła dwa systemy do przechowywania próbek w różnych temperaturach: jednostkę o kontrolowanej temperaturze (TCU temperature controlled unit) oraz jednostkę do automatycznego przechowywania w kontrolowanej temperaturze (ATCS automatic temperature-controlled stowage). Ponadto SENER dostarczył elektronikę podsystemu cieplnego inkubatora i wszystkich elektronicznych podsystemów jednostki do przygotowania eksperymentów.

Firma SENER dostarczyła także strukturę zewnętrznej platformy, zaprojektowanej do wykonania eksperymentów w próżni. Ponadto firma wykonała zestaw specjalistycznych regałów (racks) do przechowywania płynnego wyposażenia laboratorium, które pozwalają na otwieranie, zamykanie, wyciąganie i wkładanie wyposażenia.

W ciągu tych dziesięciu lat działalności laboratorium europejskie przeprowadziło ponad 225 eksperymentów w dziedzinach tak odmiennych, jak energetyka solarna, psychologia, astrobiologia, metalurgia lub mikrograwitacja. Mamy nadzieję, że kolejne dziesięć lat funkcjonowania modułu Columbus będzie równie owocne dla nauki.

Powiązane treści Europejskie laboratorium Columbus, projekt z udziałem SENER, kończy dziesięć lat w kosmosie
http://www.inzynieriakosmiczna.sener/ecm-images/fundacion-sener-15-aniversario-1

Fundacja SENER, część międzynarodowej grupy inżynieryjno-technologicznej SENER, rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do szóstej edycji konkursu na Najlepszą Pracę Doktorską. Fundacja SENER, część międzynarodowej grupy inżynieryjno-technologicznej SENER, rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do szóstej edycji konkursu na Najlepszą Pracę Doktorską.[+]

Podziel się
Podziel się:
Kontakt W górę W górę