Inżynieria Aerokosmiczna

„Czyj jest kosmos?” SENER Polska na Festiwalu Przemiany

18/09/2017 (Polska)

Tegoroczna edycja Festiwalu Przemiany, organizowana przez Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, odbyła się pod hasłem "Czyj jest Kosmos?". Wydarzenie podejmowało temat eksploracji przestrzeni kosmicznej w kontekście nowych modeli ekonomicznych oraz technologii, które przygotowują grunt pod takie projekty, jak zasiedlenie Marsa. Przedstawiciele SENER Polska wzięli udział w tym wydarzeniu.

W dniach od 14 do 17 września Centrum Nauki Kopernik zainicjował debatę o społeczeństwie, dla którego Kosmos to już nie tylko marzenia, ale codzienność.

Dynamiczny rozwój sektora kosmicznego to jeden z głównych czynników, kształtujących naszą najbliższą przyszłość. Na scenie, na której do niedawna role rozdzielone były pomiędzy kilka agencji rządowych – NASA, CNSA, ESA czy Roskosmos – pojawiają się nowi aktorzy komercyjni.

Goście Festiwalu Przemiany mogli odwiedzić wystawę, gdzie jednym z eksponatów była replika zaprojektowanego przez SENER Polska mechanizmu „pępowiny” łazika marsjańskiego z misji ExoMars (Umbilical Release Mechanism).

Przedstawiciele SENER Polska wzięli również udział w panelach dyskusyjnych w trakcie festiwalu. Aleksandra Bukała, dyrektor generalna SENER Polska, wystąpiła w panelu „Kosmos – przestrzeń wspólna”, w trakcie którego odbyła się debata o nowych modelach społecznych i ekonomicznych w kontekście zasiedlania Księżyca i kolonizacji Marsa oraz prawie określającym „użytkowanie” innych planet i asteroidów.

Z kolei Marcin Wygachiewicz, kierownik projektów w SENER Polska i członek Polish Space Professionals Association, wystąpił jako ekspert w trakcie I Kongresu Marsjańskiego. Wprowadził on uczestników wydarzenia w temat robotyki i mechanizmów w kontekście wykorzystania w misjach na Marsa.

Powiązane treści „Czyj jest kosmos?” SENER Polska na Festiwalu Przemiany
http://www.inzynieriakosmiczna.sener/ecm-images/cw54787f610f801

SENER podpisała w Polsce w dniu 28 listopada kolejną umowę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), w ramach drugiego konkursu Programu Wsparcia Polskiego Przemysłu. Ta umowa umożliwia firmie SENER realizację szeregu działań przygotowawczych mających na celu podniesienie jej konkurencyjności w projektowaniu mechanicznych urządzeń wsparcia integracji oraz testów satelitów (Mechanical Ground Support Equipment - MGSE). Wyniki tego projektu, jak i dwóch poprzednich zrelizowanych przez SENER w Polsce, zostaną wykorzystane w programach ESA, w tym przede wszystkim w misjach naukowej Euclid i obserwacji Ziemi MetOp-SG.... [+]

http://www.inzynieriakosmiczna.sener/ecm-images/cw526930dc2b646

SENER, duża firma inżyniersko-techniczna podpisała w dniu 24 października swój pierwszy w Polsce kontrakt z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w trakcie specjalnej uroczystości inicjującej realizację umów pomiędzy ESA, a polskimi firmami po przystąpieniu Polski do Agencji w listopadzie 2012 roku. [+]

Podziel się
Podziel się:
Kontakt W górę W górę