Inżynieria Aerokosmiczna

Misja, wizja, wartości

Misja

Rozwiązania inżynieryjne i konstrukcyjne tworzone w oparciu o najnowsze technologie

SENER realizuje projekty inżynieryjno-konstrukcyjne i prowadzi inwestycje w obszarze infrastruktury przemysłowej, które wpływają na poprawę jakości życia społeczeństwa i rozwój gospodarki. Naszym celem jest podnoszenie wartości Grupy w sposób, który zaspokoi ambicje naszej kadry inżynierskiej, usatysfakcjonuje akcjonariuszy i zadowoli podmioty finansujące naszą działalność, nam samym zaś pozwoli inwestować we własny rozwój.
 
Dlatego też nieustannie przeznaczamy nakłady działalność badawczo-rozwojową, uzyskując w efekcie nowatorskie rozwiązania, będące wizytówką naszej firmy.
 
Na rynku jesteśmy obecni od 60 lat. W ciągu tego okresu SENER z powodzeniem realizował zaawansowane technologicznie projekty w dziedzinie inżynierii i konstrukcji – dla branży kosmicznej, infrastruktury i transportu, sektora Power, Oil & Gas i branży okrętowej– w przemyśle lotniczym, energetyce i inżynierii środowiska. 

 

Wizja

SENER: sposób patrzenia w przyszłość

Wizją SENER jest oferowanie klientom skutecznych i nowatorskich rozwiązań powstających w oparciu o nowoczesne technologie. Chcemy umacniać naszą pozycję rynkową jako biuro projektowe realizujące kompleksowo interdyscyplinarne projekty. Naszą ambicją jest realizacja przedsięwzięć stanowiących wyzwanie dla myśli inżynieryjnej.

W SENER dążymy do realizacji zadań wykraczających poza doraźne projekty. Pogłębiamy wiedzę, aby być zawsze o krok przed innymi, budować pozycję na rynkach międzynarodowych, dając gwarancję stabilnego wzrostu.

Środkiem do realizacji Wizji jest strategia oparta na filozofii ‘3i: Innowacyjność + Internacjonalizacja + Inwestycje’, w której Innowacyjność ma znaczenie fundamentalne, bowiem to dzięki niej możemy odkrywać nowe szanse w dowolnym miejscu na świecie.

 • ‘i1: Innowacyjność’

  Postrzegamy Innowacyjność jako proces nieustannego postępu technologicznego obejmujący kolejne fazy projektu: badania, rozwój, rewidowanie doświadczeń i realizację.

  Dla SENER innowacja jest również punktem wyjścia dla inwestycji w obrębie Grupy kapitałowej, ponieważ wszystkie inicjatywy i procesy dotyczące technologicznego wymiaru naszej działalności mają swoje źródło w pionie inżynieryjnym.

 • ‘i2: Internacjonalizacja’

  Coraz silniejsza obecność na rynkach międzynarodowych pociąga za sobą konieczność reorganizacji działań. SENER dostosowuje się, aby skutecznie funkcjonować na z każdym dniem bardziej konkurencyjnych rynkach.

  Bezkonkurencyjny produkt, który powstaje dzięki stałemu wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jakość powstających prac, rozległa sieć oddziałów oraz sojusze z dużymi firmami projektowymi i budowlanymi pozwalają nam świadczyć usługi najwyższej próby na całym świecie.

 • ‘i3: Inwestycje’ 

  Proces nieustannego postępu technologicznego stał się impulsem do działalności inwestycyjnej, która doprowadziła do stworzenia nowych gałęzi przemysłu i produktów, jest bodźcem napędzającym cykl wzrostu i rentowności, pozwala wreszcie na skuteczną realizację procesów wdrażania, weryfikacji i doskonalenia proponowanych przez SENER nowych produktów i koncepcji inżynieryjnych.

Wartości

Kultura korporacyjna oparta na dążeniu do doskonałości

Jakość, niezależność i innowacyjność oraz nieustanna chęć doskonalenia oferowanych przez nas usług otworzyły nam drogę do ścisłej czołówki biur projektowych na świecie.

 • Jakość. Każde z działań realizowanych przez SENER na rzecz swoich Klientów lub ogółu społeczeństwa musi odpowiadać kompleksowym standardom jakości. Z tego powodu dbałość o stan środowiska naturalnego i bezpieczeństwa osób jest naszym zobowiązaniem. 
 • Innowacyjność. Przeznaczamy 6% globalnych obrotów Grupy na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną (B+R+i), co pozwala nam realizować nowatorskie projekty i oferować nietuzinkowe rozwiązania.
 • Niezależność. Jesteśmy firmą opartą na prywatnym kapitale, co daje nam całkowitą swobodę decydowania o kierunkach rozwoju naszego biznesu i o podejmowaniu nowych wyzwań, zgodnie z polityką przez organy kierownicze i Zarząd. Niezależność gwarantuje pełną realizację naszych zobowiązań bez względu na uwarunkowania zewnętrzne.

 

Powiązane treści Misja, wizja, wartości

http://www.inzynieriakosmiczna.sener/ecm-images/fundacion-sener-15-aniversario-1

Fundacja SENER, część międzynarodowej grupy inżynieryjno-technologicznej SENER, rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do szóstej edycji konkursu na Najlepszą Pracę Doktorską. Fundacja SENER, część międzynarodowej grupy inżynieryjno-technologicznej SENER, rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń do szóstej edycji konkursu na Najlepszą Pracę Doktorską.... [+]

Podziel się
Podziel się:
Kontakt W górę W górę