Inżynieria Aerokosmiczna

Misja, wizja, wartości

Misja

Rozwiązania inżynieryjne i konstrukcyjne tworzone w oparciu o najnowsze technologie

SENER realizuje projekty inżynieryjno-konstrukcyjne i prowadzi inwestycje w obszarze infrastruktury przemysłowej, które wpływają na poprawę jakości życia społeczeństwa i rozwój gospodarki. Naszym celem jest podnoszenie wartości Grupy w sposób, który zaspokoi ambicje naszej kadry inżynierskiej, usatysfakcjonuje akcjonariuszy i zadowoli podmioty finansujące naszą działalność, nam samym zaś pozwoli inwestować we własny rozwój.
 
Dlatego też nieustannie przeznaczamy nakłady działalność badawczo-rozwojową, uzyskując w efekcie nowatorskie rozwiązania, będące wizytówką naszej firmy.
 
Na rynku jesteśmy obecni od 60 lat. W ciągu tego okresu SENER z powodzeniem realizował zaawansowane technologicznie projekty w dziedzinie inżynierii i konstrukcji – dla branży kosmicznej, infrastruktury i transportu, sektora Power, Oil & Gas i branży okrętowej– w przemyśle lotniczym, energetyce i inżynierii środowiska. 

 

Wizja

SENER: sposób patrzenia w przyszłość

Wizją SENER jest oferowanie klientom skutecznych i nowatorskich rozwiązań powstających w oparciu o nowoczesne technologie. Chcemy umacniać naszą pozycję rynkową jako biuro projektowe realizujące kompleksowo interdyscyplinarne projekty. Naszą ambicją jest realizacja przedsięwzięć stanowiących wyzwanie dla myśli inżynieryjnej.

W SENER dążymy do realizacji zadań wykraczających poza doraźne projekty. Pogłębiamy wiedzę, aby być zawsze o krok przed innymi, budować pozycję na rynkach międzynarodowych, dając gwarancję stabilnego wzrostu.

Środkiem do realizacji Wizji jest strategia oparta na filozofii ‘3i: Innowacyjność + Internacjonalizacja + Inwestycje’, w której Innowacyjność ma znaczenie fundamentalne, bowiem to dzięki niej możemy odkrywać nowe szanse w dowolnym miejscu na świecie.

 • ‘i1: Innowacyjność’

  Postrzegamy Innowacyjność jako proces nieustannego postępu technologicznego obejmujący kolejne fazy projektu: badania, rozwój, rewidowanie doświadczeń i realizację.

  Dla SENER innowacja jest również punktem wyjścia dla inwestycji w obrębie Grupy kapitałowej, ponieważ wszystkie inicjatywy i procesy dotyczące technologicznego wymiaru naszej działalności mają swoje źródło w pionie inżynieryjnym.

 • ‘i2: Internacjonalizacja’

  Coraz silniejsza obecność na rynkach międzynarodowych pociąga za sobą konieczność reorganizacji działań. SENER dostosowuje się, aby skutecznie funkcjonować na z każdym dniem bardziej konkurencyjnych rynkach.

  Bezkonkurencyjny produkt, który powstaje dzięki stałemu wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, jakość powstających prac, rozległa sieć oddziałów oraz sojusze z dużymi firmami projektowymi i budowlanymi pozwalają nam świadczyć usługi najwyższej próby na całym świecie.

 • ‘i3: Inwestycje’ 

  Proces nieustannego postępu technologicznego stał się impulsem do działalności inwestycyjnej, która doprowadziła do stworzenia nowych gałęzi przemysłu i produktów, jest bodźcem napędzającym cykl wzrostu i rentowności, pozwala wreszcie na skuteczną realizację procesów wdrażania, weryfikacji i doskonalenia proponowanych przez SENER nowych produktów i koncepcji inżynieryjnych.

Wartości

Kultura korporacyjna oparta na dążeniu do doskonałości

Jakość, niezależność i innowacyjność oraz nieustanna chęć doskonalenia oferowanych przez nas usług otworzyły nam drogę do ścisłej czołówki biur projektowych na świecie.

 • Jakość. Każde z działań realizowanych przez SENER na rzecz swoich Klientów lub ogółu społeczeństwa musi odpowiadać kompleksowym standardom jakości. Z tego powodu dbałość o stan środowiska naturalnego i bezpieczeństwa osób jest naszym zobowiązaniem. 
 • Innowacyjność. Przeznaczamy 6% globalnych obrotów Grupy na działalność badawczo-rozwojową i innowacyjną (B+R+i), co pozwala nam realizować nowatorskie projekty i oferować nietuzinkowe rozwiązania.
 • Niezależność. Jesteśmy firmą opartą na prywatnym kapitale, co daje nam całkowitą swobodę decydowania o kierunkach rozwoju naszego biznesu i o podejmowaniu nowych wyzwań, zgodnie z polityką przez organy kierownicze i Zarząd. Niezależność gwarantuje pełną realizację naszych zobowiązań bez względu na uwarunkowania zewnętrzne.

 

Powiązane treści Misja, wizja, wartości

http://www.inzynieriakosmiczna.sener/ecm-images/Informe-anual-2016

The 2016 annual report contains the most relevant information about the activities undertaken in the three areas of the SENER Group this year. This publication includes information on the company’s progress and its prospects for the future.... [+]

Podziel się
Podziel się:
Kontakt W górę W górę