Inżynieria Aerokosmiczna

Lotnictwo i Pojazdy

Firma opracowuje systemy elektromechaniczne i linie technologiczne dla lotnictwa, oferuje również usługi projektowe w zakresie budowy statków powietrznych i taboru kolejowego.

W branży elektromechanicznej spółka prowadzi prace dotyczące siłowników elektromechanicznych, obwodów drukowanych, modułów i podzespołów dla samolotów, śmigłowców, silników lotniczych i bezzałogowych obiektów latających. Realizowane usługi obejmują prace projektowe, produkcję, montaż, integrację i kwalifikowanie wyrobów.

W dziedzinie linii technologicznych SENER wykonuje pod klucz linie produkcyjne i montażowe dla lotnictwa, zwłaszcza przeznaczone dla elementów konstrukcyjnych z materiałów kompozytowych. Firma specjalizuje się w automatyzacji procesów montażowych i produkcyjnych, wdrażając systemy produkcji 4.0 i automatyki przemysłowej.

Jako biuro projektowe SENER realizuje opracowania o wysokiej wartości dodanej głównie dla branży kosmicznej i kolejowej.

Spółka inwestuje w działalność badawczo-rozwojową i poszukuje innowacyjnych rozwiązań w zakresie wytwarzania materiałów kompozytowych dla przemysłu lotniczego, kolejowego i samochodowego, kładąc szczególny nacisk na racjonalizację zautomatyzowanych procesów produkcji wyrobów kompozytowych.

SENER, pomysłodawca i twórca spółki ITP

Firma od lat angażuje swój potencjał technologiczny i proponuje nowatorskie rozwiązania dla lotnictwa. W latach osiemdziesiątych z okazji powołania do życia konsorcjum Eurojet, któremu powierzono projekt i budowę silnika EJ200 dla europejskiego samolotu wojskowego Eurofighter, SENER zawiązał spółkę ITP, która aktualnie jest jednym z najważniejszych na świecie projektantów i producentów silników lotniczych i turbin gazowych. SENER posiada w spółce udział większościowy. 

Projekt EJ200 stanowił dla SENER pierwszy krok w przemyśle lotniczym – spółka zobowiązała się do opracowania pakietu zadań powierzonych Hiszpanii. W latach dziewięćdziesiątych już jako główny projektant firma opracowała projekt dyszy nastawnej zbieżno-rozbieżnej silnika EJ200 i innych istotnych elementów konstrukcji.

Podziel się
Podziel się:
Kontakt W górę W górę