Inżynieria Aerokosmiczna

Astronomia

Od 2000 roku firma SENER zajmuje się realizacją segmentów naziemnych systemów kosmicznych i infrastruktury dla najważniejszych ośrodków naukowych. Spółka dysponuje bogatym porftolio projektów, które potwierdzają wysoką jakość rozwiązań proponowanych naszym klientom (np. Europejskiemu Obserwatorium Południowemu ESO).  

W dziedzinie Astronomii SENER wykonuje m.in.:

E-ELT Fifth Mirror Field Stabilization Unit

 • Systemy optyczne – od elementów konstrukcyjnych po mechanizmy układów optycznych i płaszczyzny ostrości;
 • Komponenty i systemy elektromechaniczne;
 • Systemy oprzyrządowania dla misji kosmicznych i ośrodków naukowych, w tym dla obiektów wykorzystujących promieniowanie synchrotronowe. Ponadto firma oferuje użytkownikom linii badawczych budowę dedykowanego oprzyrządowania dla stanowisk badawczych. Rozległa wiedza naszych inżynierów znajduje potwierdzenie w realizacjach na rzecz m.in. Europejskiego Ośrodka Synchrotronu Atomowego (ESFR, European Synchrotron Radiation Facility) lub innych zespołów naukowych fizyki cząstek elementarnych.
 • Systemy pozycjonowania zwierciadeł teleskopowych– systemy pozycjonowania i precyzyjne układy celownicze komponentów optycznych, m.in. zwierciadeł, soczewek, filtrów itp. SENER specjalizuje się w budowie dedykowanych mechanizmów napędowych i wysoko precyzyjnych systemów pozycjonowania do wszelkiego typu zwierciadeł, w tym ciężkich zwierciadeł wielkogabarytowych (z pozycjonowaniem o pięciu stopniach swobody, mikroprecyzyjnym manipulatorem typu hexapod i mechanizmem tip-tilt do korekty pola widzenia, z możliwością obserwacji promieniowania podczerwonego).

W dziedzinie systemów pozycjonowania SENER wykonuje:IRAIT Secondary and Tertiary Mirror Drive Systems

 • projekty rozwiązań optomechanicznych i elektronicznych;
 • oprogramowanie sterujące;
 • analizy i symulacje;
 • usługi produkcyjne;
 • podwykonawstwo w dziedzinie budowy zwierciadeł;
 • montaż i integrację;
 • walidację i testy urządzeń wyposażonych w oprzyrządowanie optyczne – zadania te realizujemy w obiektach zabezpieczonych przed działaniem fal sejsmicznych.

Powiązane treści Astronomia

Podziel się
Podziel się:
Kontakt W górę W górę